6972220789 Αγία Παρασκευή, Βόλος info@allconstructions.gr